Обков за дограма

Обковът за дограма е...

Съвкупността от детайли и заключващи механизми, осигуряваща отварянето и затварянето на подвижните части на дограмата /т. нар. крила. Той включва – дръжка, панти, мартина, ножици, насрещници и т.н.

Дограмата, се състои от много малки елементи, които изграждат качествената aлуминиева или PVC дограма

Качественият обков за дограма,

поддържа безпроблемната експлоатация на Вашите врати и прозорци. От обкова за дограма зависи дали ще се отварят и затварят лесно крилата или ще провиснат, дали ще духа от тях, колко сила трябва да се вложи, за да се затварят крилата на дограмата.

Критерии за качествен обков на дограма

  • Гарантираният брой цикли на работа, на обкова /отваряне и затваряне на крилата, на дограмата/ - обикновено около 15 000;
  • Броя възможни равнини за регулиране на обкова, на дограмата – не по-малко от три.

Вариантите на отваряне на крилата, на дограмите, са няколко:

  • хоризонтално отваряне на дограмата – въртене на крилото около вертикална ос;
  • вертикално отваряне на дограмата – въртене на крилото около хоризантална ос;
  • комбинирано /двуосово, двуплоскостно/ отваряне на дограмата – подходящо е за проветрение на помещенията;
  • тип „Хармоника” за дограми – крилата се плъзгат по горна ос и се затварят като ветрило. Този тип отваряне е подходящ за веранди, мансарди и др.
  • тип „Фолксваген” за дограми – отваряне чрез приплъзване – крилото се движи по долна ос. Този обков е подходящ за балкони с малка площ.
  • „секюрити” обков за дограма – наборът от противовзломни насрещници, мартини, дръжки с ключ. С този обков за дограма получавате здравина и надеждност за затварянето на прозорците ви.

Хоризнонтално отваряне за дограма

Дограмата има нужда от качествен механизъм за отваряне и затваряне

Комбинирано отваряне за дограма

Механизъм за отваряне на алуминиева и PVC дограма - Комбиниран тип

Вертикално отваряне за дограма

Висококачествен механизъм за отваряне на алуминиева и PVC дограма

„Фолксваген” механизъм за дограма

Механизъм за отваряне на алуминиева и PVC дограма, тип Фолксваген

Хармоника за дограма

Обков за алуминиева и ПВЦ дограма - Хармоника